понеделник, юни 24, 2024
Home > Мебели и Интериор > Как да изберете кюнци за димоотводната инталация

Как да изберете кюнци за димоотводната инталация

кюнци

Употребата на уред за отопление, който генерира дим, сажди и пепел изисква от домакинството да се използва много правилна и здрава димоотводна система, която да не позволи въздуха в помещенията да бъде замърсяван. Отвеждането на дима в комина се извършва посредством аксесоари за димоотводна система, които са известни като кюнци. Приложението и значимостта им наистина е решаваща, тъй като така става възможно използването на всякакви уреди, при които се използват за горене биомаса, брекети, въглища, дърва и дори природен газ. Днес ще представим на вниманието ви насоки и съвети за това как се избира кюнец за печка и пелетна камина. За да могат тези уреди да бъдат използвани продуктивно и функционално е необходимо не просто да свържете кюнците с уредите, но и да го направите професионално и без възможност на дима да влиза в помещението.

На какво да обърнете внимание

Напълно естествено и логично е да се потърси такъв димоотводен елемент, който да бъде съпоставим с индивидуалните данни на уреда и комина, в който ще се отвеждат димните газове и сажди.  

Въпреки, че при газовите котли както и уредите, при които се използва биомаса като гориво (пелети) няма такива огромни дози замърсявания то това не означава, че трябва да се правят каквито и да било компромиси по отношение на покупката на димоотводи и кюнци. Това са приспособления, които са сред задължителните детайли, които са водещи за правилното функциониране на отоплителната система, което е показателно за това, че се налага да бъде обърнато много по-голямо внимание на това да се избере оптимално качество.

Димоотводно коляно

Според вида на материала, от който са изработени кюнците могат да бъдат:

  • От стомана;
  • От инокс;
  • От алуминий.

Те се изработват от метални листи, които са извити под формата на тръба. Когато се касае за повече качество и оптимални резултати при отоплителните процеси е препоръчително да се избират най-висок клас кюнци, които да могат да допринесат не само за качественото отвеждане на димните газове, но и за това да се оползотвори топлината от дима, която преминава през кюнците. Препоръчително е да се използва материал, който е с високи топлоотдаващи свойства, което би било показателно за бързото достигане на желаната в помещението температура.

Освен като материал кюнците за печки на дърва, пелетни камини и други отоплителни уреди, които се използват за оформлението на димоотводната система се отличават и по своите размери и вид. Класификацията им е конфигурирана според:

  • Размери на кюнците

Фокуса тук е върху диаметъра както и дължината на металната тръба. Приетите стандарти за дължини са от 1 метър, но освен тях се прилагат и такива от 50 см. в случаите, при които се налага да бъдат направени удължения и различни връзки. Що се отнася до диаметъра то той може да бъде от 120 мм да 150 мм в зависимост от това какъв е вида на изхода на печката или камината за димните газове както и входа на комина, в който ще бъдат отвеждане;

  • Форма

Според своята форма те могат да бъдат прави, ъглови и Т-образни. Правите са така наречените дълги кюнци, които са с дължина от 50 см. и 1 м., а в диаметър също могат да бъдат различни. Ъгловите кюнци за печки на дърва и камини на пелети са свързващи елементи, които са решаващи в случай на необходимост от подмяна на пътя на дима. Те могат да бъдат с 45 или 90 градусов ъгъл. Не се препоръчва в една димоотводна инсталация да се ползват повече от три ъглови елемента поради риск от връщане на дима обрано в отоплителния уред. Т-образните кюнци са онези, които се използват като ревизия, от която могат да се почистват основните.

За правилно функциониращ димоотвод е важно какви кюнци ще изберете за вашата печка или камина. Винаги търсете качеството и избирайте търговец с висок рейтинг и имидж сред клиенти и партньори.