вторник, април 16, 2024
Home > Други Публикации > Кои са важните детайли при подмяна на стар водомер с нов?

Кои са важните детайли при подмяна на стар водомер с нов?

водомер с дистанционно отчитане

В хода на използване на измервателните устройства е неизбежно те да проявят някакъв дефект. Това важи и за водомерите, на които се разчита за осигуряването на точно и прецизно отчитане на консумираното количество вода. Независимо дали става въпрос за битови или фирмени абонати то обитателите и стопаните на имота е необходимо да имат предвид два основни фактора, които се отнасят до поддръжката на водомерите, а именно – при дефект да сигнализират на доставчика както и да осигурят достъп за отчитане на разходваното количество вода. Какви са стъпките при възникнал дефект? Пример днес ще дадем с услугата смяна на водомери софийска вода, където акцента е насочен към инсталацията на модели, които са с дистанционно отчитане.

Защо водомер с дистанционно отчитане?

Повечето абонати гледат на смяната на водомера като неоправдан разход. Разбира се, когато има съответното предписание, което се отнася до текуща и наложаща подмяна, която е изискуема съобразно експлоатационните показатели на водомерите тя следва да бъде надлежно направена. От Софийска вода АД имат своите критерии за това какъв следва да бъде новия водомер и на какви изисквания да отговаря устройството с оглед на това да бъдат спестени редица разходи по отчитането на водата, използвана от абонатите.

На практика моделите с дистанционно отчитане се монтират именно предвид факта, че благодарение на тях можете да разчитате на редица фактори и обстоятелства, които имат пряко отношение към това да се разчита на широк набор от възможности както за абонатите така и за самото дружество. Определящо е да се вземат под внимание всички онези аспекти, които имат пряка връзка с това да бъдат удовлетворени и двете страни. Причините да се изисква смяната на стария с нов с дистанционно отчитане се свързват с:

 • Намаляване на разходите по обслужване и отчитане;
 • Предоставяне на удобство за абонатите без да се нарушава личното им пространство;
 • Гарантирана прецизност и начисляване на коректни тарифи за разходваното количество вода.

На практика това са важни причини да се вземат мерки и да бъдат изпълнени предписанията на дружеството доставчик в случай, че става въпрос именно за облекчения, които биха предопределили осигуряването на повече удобства.

Как се извършва смяната?

водомер

Може би се питате какви са стъпките, които се отнасят именно до това да се направи фактическата подмяна на стария с нов, който е с дистанционно отчитане? Определящото в случая е това, че следва да се вземат под внимание някои основни аспекти. Такива са:

 • Водопроводчиците, които са наети за извършване на услугата да бъдат лицензирани;
 • Да се подсигури прецизно спазване на стъпките, които са определящи за подобряване измерването на количеството вода, което използват абонатите;
 • Да се инсталира такъв водомер, който реално покрива критериите на Софийска вода АД и отговаря на изискванията за употреба.

Водени от иновативния подход за отчитане на количеството използвана вода ето, че сега можете да разчитате на изключителен потенциал от опции и решения, които наистина могат да допринесат за вашето удобство. В полза на клиентите и оптимизиране на разходите се оказва, че инсталацията на нави водомери с дистанционно отчитане има съществен принос по отношение на експлоатационните си показатели.

Всички водопроводчици ли предлагат еднаква тарифа за смяна?

Цената на услугата е това, което със сигурност ви вълнува. Безспорно се налага като разумни потребители да намерите и изберете тази тарифа, която ви устройва. Предвид по-специфичното инсталиране на този тип нови водомери е добре да знаете, че когато избирате водопроводчик е необходимо преди всичко да изискате гаранция за качество.

Тарифите при извършване на смяна се отнасят най-вече до:

 • Опит на специалистите;
 • Прецизност в работата;
 • Качествени обслужване;
 • Издаване на гаранции за поставения нов измервателен уред;
 • Издаване на гаранции за труд;
 • Точно спазване на процедурата, предписана от доставчика на вода.

Характерно за продуктовата гама идеи и решения е това, че можете да си подсигурите една по-приемлива възможност за запращане на тарифа, която отговаря на качеството на услугата.