понеделник, февруари 26, 2024
Home > Други Публикации > Условия за извършване на услугата смяна на водомер

Условия за извършване на услугата смяна на водомер

водомер

Подмяната на водомерите е рутинна операция, която е съпроводена от това да се подсигури по-ефективно и прецизно отчитане на разходваното количество вода за битови нужди. Така, че всяко едно домакинство се налага да премине през процедурата с цел да се осигурят точни, коректни данни, които са напълно съобразени с това какво количество ресурс е изразходено. Освен по причини, наложени от доставчика вариантите за необходимост от смяна на водомери – софийска вода налага и при настъпили дефекти в измервателното устройство. Какви са принципите за провеждане на операцията и до колко е решаващо да се вземат под внимание всички онези обстоятелства, които са ключови за спазването на нормативната уредба на процеса предстои да разкрием в днешната тема.

Какви са изискванията, на които трябва да отговарят водопроводчиците?

Специалните умения, които следва да притежават специалистите за да сменят водомер са чисто рутинни, но важен момент в случая е това, че има изискване за издаден лиценз от доставчика Софийска вода АД. Всяка друга манипулация, която би била извършена без наличието на такъв се разглежда като вмешателство, което се наказва с парична и административна глоба.

Лиценза дава право на фирма от водопроводния сектор или на водопроводчика да:

 • Демонтират водомери;
 • Премахват пломби;
 • Извършват ремонти на водомери;
 • Монтират нови измервателни уреди;
 • Узаконяват;
 • Издават гаранции за качество на уредите и извършения труд.

Според това кои са причините да се наложи конкретното извършване на смяна на водомера е необходимо да ангажирате точния специалист, който е напълно наясно с това какво предстои да бъде направено като спазване на точната процедура, която е предписана от Софийска вода. Всяко едно условия на доставчика е решаващо за това да се подсигури много по-добро и правилно функциониране на апарата от гледна точка на прецизно и коректно отчитане на данните.

В какво се състои смяната на водомерите?

Определено има смисъл от това да бъдат точно и прецизно спазени всички онези етапи, които са характерни за подмяната на водомера. На практика няма нищо сложно и трудоемко, но е определящо това, че фокуса е насочен към това да се подсигурят онези водещи точки, които се характеризират с:

 • Изготвянето на детайлен опис на извършваните действия;
 • Правилно изписване на номерата на отстранените пломби в приемо-предавателния протокол;
 • Узаконяване на смяната на уреда съобразно основните изисквания на Софийска вода;
 • Възможност за използването на водата веднага след проведената услуга.

На практика процеса не отнема повече от половин час. Много водопроводчици споделят, че всъщност им отнема много повече време да изготвят протоколите с описването на съответните данни, които са важни за да бъде проведена дейността, отколкото им отнема реалното изпълнение на задачата.

Необходимостта от рехабилитация на измервателното устройство е от ключово значение, тъй като наистина това е съществен момент, който се характеризира с устойчиво и сигурно използване на съоръжението. Именно тук идва момента, в който да подчертаем ключовата роля на лицензираните екипи, които са в състояние да ви спестят време, усилия и неволи, които касаят инсталирането на нов водомер.

Спецификации на услугата

смяна на водомер

Водомера не е като другите елементи от водопроводната система, които се подменят при повреда. За да бъде предоставена такава услуга е важно да подчертаем, че става въпрос за такива възможности и решения, които се предоставят само и единствено от лицензирани от Софийска вода екипи. Специфичните особености на този тип услуги се отнасят най-вече до:

 • Избиране на точния уред, който е одобрен от доставчика;
 • Изготвяне на документи, които гарантират, че в деня на смяната на водомера новия ще бъде автоматично узаконен и в готовност да бъде използван;
 • Извършване на процедурата от екип, разполагащ както с нужните познания така и изискания от доставчика лиценз;
 • Цената на услугата обикновено е фиксирана и съобразена с финансовите възможности на масовите потребители;
 • Издават се задължителни гаранции за проведената работа.

Накратко в обобщение споделяме, че няма как да се разчита на всеки водопроводчик, който има някакви технически способности и умения. Всъщност целта е да бъдат постигнати конкретни резултати, които се характеризират с иновативност, удовлетворение и удобство при въвеждане в експлоатация на съоръжението.

Цените са упоменати от фирмите, които разполага със съответния лиценз и съобразно това дали се касае за водомер за студена, топла вода или хибриден тип се прилага съответната цена. В общи линии лицензираните фирми са предвидили почти единна тарифа, която би била наистина изключително благоприятна за всеки джоб. Така, че не бива да изпадате в паника в случай, че дружеството доставчик е издало предписание за смяна на водомера. Това, което си струва да се вземе под внимание са именно онези отлични оферти, които са придружени с качество и гаранции за дълъг експлоатационен период на съоръжението, което отчита разхода на вода на домакинството ви. Коректност, експедитивност, професионално отношение, прецизна работа и отлични условия за прилагане на услугата ви предлага екипа на Хидро Старт София. За да си спестите куп неволи и главоболия е време да се доверите на специалисти с лиценз и доказан опит.